All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Historical Development on the break of the Early and Middle Bronze Age in Southern Moravia

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  SAV0-AB2000

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Historický vývoj jižní Moravy na přelomu starší a střední doby bronzové

 • Annotation in Czech

  Projekt řeší historický vývoj jižní Moravy na přelomu starší a střední doby bronzové. V závěru starší doby bronzové osídlil jižní Moravu, jihozápadní Slovensko, Dolní Rakousko a částečně i střední Čechy lid maďarsko-věteřovské kultury, který na většině území přežíval ještě do počátku střední doby bronzové. Morava a snad i přilehlá část Rakouska se stala centrem vzniku středodunajské mohylové kultury. Morava poskytuje pro řešení tohoto problému mimořádně příznivé podmínky. Výzkum mohylníku v Boroticích poskytuje totiž materiál vhodný pro řešení vzniku mohylové kultury. Jeho zpracování a srovnání s dalšími jihomoravskými lokalitami (např. sídliště v Přítlukách) umožní řešit tuto problematiku a přinese výsledky mající platnost v širším středoevropském regionu.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  V rámci grantu se provedly 2 sondážní výzkumy v Boroticích a zpětně se navršily 3 mohyly. Zpracoval se materiál ze sídliště v Přítlukách. Zpracování mohylníku v Boroticích je ukončeno monografií, která přispěla k řešení vzniku mohylové kultury na Moravě.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2000

 • Realization period - end

  Jan 1, 2003

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2004/AV0/AV04IA/U/N/3:2

 • Data delivery date

  Oct 13, 2004

Finance

 • Total approved costs

  1,078 thou. CZK

 • Public financial support

  618 thou. CZK

 • Other public sources

  460 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK