All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
LD15021

Why are you there? Fish distribution and activity in large standing waters.

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  COST CZ

 • Call for proposals

  COST CZ 5 (SMSM2015LD5)

 • Main participants

  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MSMT-33315/2015-1

Alternative language

 • Project name in Czech

  Co zde pohledáváš? Distribuce a aktivita ryb ve velkých stojatých vodách

 • Annotation in Czech

  Očekáváme, že tento projekt přinese unikátní soubor dat o sledovaných druzích, který pomůže definovat jejich aktivitu, distribuci a ekologickou roli v nádrži a vliv abiotických a biotických parametrů na tyto vzorce chování. Hlavní důraz bude kladen na 1) definování domovských okrsku a ekologických nik daných druhů a jejich možný překryv; 2) aktivita a využívání jednotlivých habitatů v závislosti na teplotě a změnách světelného režimu; 3) interakce mezi druhy a jednotlivými složkami ekosystému; 4) vliv aktivity, distribuce a parametrů prostředí na růst, kondici a přežívání sledovaných druhů. Výsledky přinesou nové poznatky distribuční ekologie, ale očekáváme, že výsledky budou přínosné i pro biomanipulační opatření a akvakulturní chovy těchto druhu. Navíc očekáváme i velký přínos pro zlepšení aplikace telemetrického sledování pomocí posičního systému na velkých vodních plochách.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  EG - Zoology

 • CEP - secondary branch

  DA - Hydrology and limnology

 • CEP - another secondary branch

  GL - Fishery

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10613 - Zoology<br>10614 - Behavioral sciences biology<br>10615 - Ornithology<br>10616 - Entomology<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology<br>40103 - Fishery

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  In the project LD15021 we performed worldwide unique observation of fish behaviour and distribution in conditions of a large reservoir using a positioning telemetry system. Project provided very complex dataset showing very novel findings about behaviour of roach, pikeperch and wels. It has provided data for 4 publications so far.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Oct 13, 2015

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 24, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP18-MSM-LD-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 12, 2018

Finance

 • Total approved costs

  1,495 thou. CZK

 • Public financial support

  1,495 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK