All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Czech National Infrastructure for Biological Data

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta informačních technologií<br>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta<br>Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut<br>Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta<br>Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta<br>Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.<br>Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie<br>Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd

 • Contest type

  VL - Approved by the Government

 • Contract ID

  MSMT-33353/2019-30

Alternative language

 • Project name in Czech

  Česká národní infrastruktura pro biologická data

 • Annotation in Czech

  ELIXIR CZ, česká národní infrastruktura pro biologická data je zaměřena na zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu dat v oblasti věd o živé přírodě. Cílem projektu je zajistit, aby data generovaná ostatními infrastrukturami splňovala kritéria FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable, nutná k jejich plnému využití. Infrastruktura ELIXIR CZ je založena na expertní části zajišťované unikátním know-how špičkových odborníků z oblasti bioinformatiky, genomiky, biologie, medicíny, informatiky a počítačového inženýrství a na technické části spočívající v heterogenním souboru hardware a software prostředků a specifických architektur podle povahy zpracovávaných dat. Toto unikátní technické řešení je naplňováno především přímým zapojením e-infrastruktur zodpovědných za pokročilá IT řešení, budování datových úložišť, přístup k datům a výpočetním kapacitám. Cílem infrastruktury ELIXIR CZ je provozování pokročilých bioinformatických nástrojů, unikátních a zároveň interoperabilních datových zdrojů pro všechna odvětví současné biologie, školení odborníků a řešení pro dedikaci výpočetních prostředků a jejich specifických technických parametrů podle potřeb uživatelské komunity. Základním prvkem pro přístup a sdílení dat jsou nástroje pro autorizaci a autentizaci uživatelů, které umožňují přístup k datovým zdrojům a nástrojům. Jde většinou o vysoce rozvinuté metody, které jsou na základě schopnosti identifikovat uživatele používány pro přístup k datovým zdrojům včetně těch, které se týkají vysoce citlivých dat. Obecně představuje toto řešení technologii použitelnou ve všech disciplínách pracujících se sdílenými daty napříč vědami o živé přírodě a v podstatě i mimo ni. ELIXIR CZ se výrazně profiluje v oblasti správy dat (Data Management), a to od úrovně uživatelů po úroveň administrátorů vědeckých projektů. Koncepce a nástroje v této oblasti jsou aplikovatelné na řešení procesů od generování dat po jejich archivaci a využitelnost.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • OECD FORD - main branch

  10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EA - Morphology and cytology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The large research infrastructure provided services to the scientific community from the Czech Republic and abroad in accordance with the goals of the project and ensured the participation of the Czech Republic in transnational structures. Both in the performance of its services at home and in its international reach, the project fully fulfilled its mission.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 20, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-LM-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  146,845 thou. CZK

 • Public financial support

  146,845 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK