All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Czech National Infrastructure for Biological Data

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VL - Approved by the Government

 • Contract ID

  MSMT-55/2023

Alternative language

 • Project name in Czech

  Česká národní infrastruktura pro biologická data

 • Annotation in Czech

  ELIXIR CZ je národní velká výzkumná infrastruktura (VVI) pro biologická data v oborech věd o živé přírodě včetně environmentálních, zemědělských a lékařských věd. Data jsou hlavní komponentou vědeckých projektů, na jejichž základě jsou prováděny analýzy, ověřovány hypotézy a formulovány vědecké objevy. Jejich analýza, zpracování, skladování, interoperabilita správa a dostupnost (plně v souladu s principy FAIR) jsou v současnosti poskytovány prostřednictvím synergie bioinformatických a technologických přístupů v rámci infrastruktury ELIXIR CZ. Hlavním cílem projektu ELIXIR CZ je poskytovat otevřený přístup ke komplexním datovým zdrojům a poskytovat nástroje a služby, které odpovídají potřebám vědecké komunity na úrovni state-of-art. Posláním infrastruktury je nabízet řešení současných problémů souvisejících s exponenciálním nárůstem experimentálních a teoretických dat biologického výzkumu. Výzkum v oblasti biologických věd na celém světě čelí výzvě nejen jak realizovat přístupnost a bezpečnost ukládaných dat, ale také jak zajistit interoperabilitu heterogenních datových souborů a nástrojů. ELIXIR CZ poskytuje nejmodernější úroveň odborných znalostí prostřednictvím nástrojů, služeb a komplexních řešení datových problémů v širokém spektru oborů. ELIXIR CZ je průkopníkem dvou důležitých infrastrukturních komponent jak na národní tak i na mezinárodní úrovni. Jedná se o problematiku správy vědeckých dat, v níž je ELIXIR CZ autoritou na koncepci plánu správy vědeckých dat a v implementaci IT technologií kde je průkopníkem v autentikační a autorizační infrastruktuře s celoevropským řešením LS AAI. Kromě dalších specializovaných služeb, které nejsou v konečné fázi vývoje, je ELIXIR CZ striktně založen na přístupu Open Access, a v důsledku umožňuje přístup širokému spektru uživatelů bez nutnosti platit za službu.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • OECD FORD - main branch

  10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EA - Morphology and cytology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2026

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-LM-R

 • Data delivery date

  Aug 2, 2023

Finance

 • Total approved costs

  226,176 thou. CZK

 • Public financial support

  226,176 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK