All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Czech National Infrastructure for Biological Data

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VL - Approved by the Government

 • Contract ID

  MSMT-1000/2016

Alternative language

 • Project name in Czech

  Česká národní infrastruktura pro biologická data

 • Annotation in Czech

  Současné tempo generování experimentálních dat v přírodních vědách s sebou přináší problém jejich exponenciálně se zvětšujícího objemu a následného zpracování. Data je nutné ukládat, bezpečně s nimi manipulovat, zajistit jejich přístupnost a efektivně získávat klíčové informace pomocí pokročilých analýz. Cílem ELIXIR CZ je vytvoření udržitelné infrastruktury pro tyto činnosti na území České republiky. Kromě těchto hlavních aktivit je cílem ELIXIR CZ poskytovat i pokročilé původní nástroje a výukové programy, které s jejich používáním souvisejí. Aktuálně ELIXIR CZ zajišťuje provoz 9 specializovaných databází a 15 analytických nástrojů pro analýzy biologických dat. Infrastruktura je postavena na expertním zázemí specializovaných skupin z různých akademických institucí, které jsou členy ELIXIR CZ konzorcia a zajišťují provoz nabízených služeb. Tyto společně vytvářejí bioinformatickou platformu nabízející služby široké akademické I neakademické komunitě. Vytvářející instituce vzájemně koordinují svou činnost s cílem zlepšit kvalitu a zviditelnit se jak v národním tak i v mezinárodním kontextu. Členství v evropském konzorciu ELIXIR přináší pak pro Českou republiku mnohé výhody včetně rozšíření nabízených služeb a jejich úrovně, mezinárodní spolupráce a rozšíření uživatelské základny. Infrastruktura ELIXIR CZ v těsné spolupráci s IT infrastrukturou CESNET bude schopna implementovat špičková technologická řešení na zpracování dat, jejich ukládání a přístupnost a vyvíjet vlastní strategii na správu těchto dat. Všechny nabízené služby ELIXIR CZ jsou konstruovány jako dynamické, schopné adaptovat se na měnící se podmínky v jednotlivých disciplinách a uspokojovat tak uživatelskou poptávku. Zavádění nových služeb a nástrojů bude odrážet národní priority ve vědě a výzkumu a zájem uživatelské komunity, ať už národní nebo mezinárodní.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  EB - Genetics and molecular biology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  ELIXIR CZ is a bio-IT research infrastructure, part of the European infrastructure ELIXIR, providing for availability of tools for working with bio-data, interoperability of data archives at the national and international level and the application of unified data management tools. It helps to manage data from research conducted in the Czech Republic and in the ELIXIR member states, which speeds up and reduces the cost of implementing a number of national bio-science projects. ELIXIR succeeded in meeting the set objectives while meeting the budgetary targets. There were no negative deviations from the original implementation plan. The number of publications, tools developed and the number of users exceeded expectations. During the project support period, an average of 10 workshops, lectures or conferences was organized by the infrastructure annually. ELIXIR CZ also participated in the European H2020 project ELIXIR-Excelerate, which represented an additional income of about 819 kEUR.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 15, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-MSM-LM-U/03:1

 • Data delivery date

  Jun 25, 2020

Finance

 • Total approved costs

  118,042 thou. CZK

 • Public financial support

  118,042 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK