All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
LO1203

Regional Materials Science and Technology Centre - Feasibility Program

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  National Programme for Sustainability I

 • Call for proposals

  Národní program udržitelnosti 1 (SMSM2013LO1)

 • Main participants

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově- technologická

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MSMT-34807/2013

Alternative language

 • Project name in Czech

  Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - Program udržitelnosti

 • Annotation in Czech

  "Projekt „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti“ (RMTVC-PU“) je společným projektem smluvních stran (VŠB-TU O a MMV s.r.o.) v rámci Národního programu udržitelnosti I, jehož účelem je podpora rozvoje a provozu infrastruktury projektů OPVaVpI. Projekt má významně přispět k udržitelnosti této investice, vzniklé na základě OP VaVpI v regionu Moravskoslezsko. Cílem projektu je rozvoj a provoz výzkumné infrastruktury laboratoří RMTVC a vědeckovýzkumných týmů RMTVC-PU, které budou vyvíjet, připravovat a optimalizovat vlastnosti pokročilých materiálů a technologií jejich přípravy pro následnou aplikaci v praxi. Dílčí cíle projektu jsou zaměřeny zejména na stabilní tvorbu a uplatňování výsledků VaVaI, udržení a efektivní provoz Centra v garantované oblasti, udržení, případně zvýšení počtu pracovních míst výzkumných pracovníků, využívání, obnovu a rozvoj pořízené experimentální techniky pro účely VaVaI. Pozornost bude věnována rovněž sekundárním cílům, tzn. systematickému výzkumu a vývoji v prioritních oblastech, rozvoji a stabilizaci podmínek pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI, dále navázání úzké spolupráce s aplikační sférou zaměřenou na uplatňování výsledků VaVaI v praxi a posílení interdisciplinarity výzkumu a vývoje, včetně rozvoje lidských zdrojů ve VaVaI a jejich horizontální mobility. Z materiálového a technologického hlediska je zacílení projektu orientováno na prioritní oblast „Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů“ se zaměřením na nové technologie, nové metody v oblasti diagnostiky pro zvyšování spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti energetických zařízení, pokročilé materiály, inovace klasických materiálů a využití nanomateriálů a nanotechnologií."

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JG - Metallurgy, metal materials

 • CEP - secondary branch

  BM - Solid-state physics and magnetism

 • CEP - another secondary branch

  JL - Fatigue and fracture mechanics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>20306 - Audio engineering, reliability analysis<br>20501 - Materials engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project "RMSTC-Feasibility Program" contributed to the development of the RMSTC Research Center at the Faculty of Material Technology, VŠB-TU Ostrava and filled the main purpose: "Develop, prepare and optimize the properties of advanced materials and technologies". Our knowledge has been realized or published internationally and nationally; the most important results are subject of patent and industrial protection.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2014

 • Realization period - end

  Dec 31, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 7, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-MSM-LO-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 18, 2019

Finance

 • Total approved costs

  224,036 thou. CZK

 • Public financial support

  112,018 thou. CZK

 • Other public sources

  41,751 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  70,267 thou. CZK