All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

National institute for Neurological Research

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

  SMSM2022LX001

 • Main participants

  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  LX22NPO5107

Alternative language

 • Project name in Czech

  Národní ústav pro neurologický výzkum

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření a etablování národní vědecké autority zvýšit schopnost výzkumných kapacit ve zvolené prioritní oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále jen„VaVaI“) reagovat na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob asociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s nimi spojenými. Dílčími cíli projektu pro zvolenou prioritní oblast VaVaI jsou: a) dosažení a udržení evropské úrovně excelence orientovaného výzkumu; b) posílení meziinstitucionální, mezioborové a meziregionální spolupráce a kvality národního výzkumu prostřednictvím dalšího růstu mezinárodní spolupráce; c) prohlubování dovedností, vědecká výchova a podpora mladé generace výzkumníků, včetně zajištění kvalitních pracovních podmínek; d) posílení relevance výzkumných výstupů, popř. doplnění stávajícího poznání prostřednictvím zohlednění genderové perspektivy; e) modernizace a rozvoj výzkumné infrastruktury a kapacit, včetně zajištění odborných informačních kapacit a mechanismů pro ochranu a sdílení získaných výsledků a vědeckých dat; f) začlenění národní vědecké autority do existujícího systému VaVaI v ČR a zajištění její udržitelnosti.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • OECD FORD - secondary branch

  30210 - Clinical neurology

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  FH - Neurology, neuro-surgery, nuero-sciences

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Oct 25, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-LX-R

 • Data delivery date

  Sep 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  629,011 thou. CZK

 • Public financial support

  589,013 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  39,998 thou. CZK