All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Effect of chromatin structure on light acclimation in Arabidopsis thaliana

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  INTER-EXCELLENCE

 • Call for proposals

  INTER-EXCELLENCE 22 (SMSM2019LTC01)

 • Main participants

  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MSMT-15739/2019-30

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vliv struktury chromatinu na světelnou aklimaci u Arabidopsis thaliana

 • Annotation in Czech

  Tento projekt má tři hlavní cíle: 1. Určení vlivu globální změny chromatinu způsobený narušením klíčových proteinových komplexů na odpověď na světlo. 2. Identifikace a vývoj sady robustních markerů pro detekci defektů spojených s odpovědí na světlo. 3. Vytvoření řady hypomorfních alel genů kódujících PRC2 pro oddělení vývojového a metabolického defektu spojeného s absencí PRC2. Očekává se, že výstupy projektu přinesou nový pohled na chromatinem řízené aklimatizační odezvy rostlin na světlo a odhalí dříve neočekávané funkce PRC2 v operačním řízení. Projekt je navržen jako spolupráce a sdílení metodických znalostí a informací, která umožní integraci naší nově založené výzkumné skupiny do evropské komunity výzkumníků zaměřených na epigenetiku rostlin.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10611 - Plant sciences, botany

 • OECD FORD - secondary branch

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)

 • OECD FORD - another secondary branch

  10608 - Biochemistry and molecular biology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CE - Biochemistry<br>EB - Genetics and molecular biology<br>EF - Botany

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The project describes phenotypes associated with responses to ambient light connected to chromatin changes in Arabidopsis thaliana, with focus on the histone methyltransferase PRC2. The project generates genetic tools for marker gene expression analysis and genetic sreeening. Current publication outputs are two review articles and results will be summarized in publications planned for 2022 and 2023.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jun 1, 2019

 • Realization period - end

  Oct 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 15, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-MSM-LT-U

 • Data delivery date

  Jun 29, 2022

Finance

 • Total approved costs

  2,160 thou. CZK

 • Public financial support

  2,160 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK