All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The application of new methods of genomic analysis in cases of rare genetic based diseases with negative results of genetic and genomic analyses.

Public support

 • Provider

  Ministry of Health

 • Programme

  Programme to support medical applied research in 2015 to 2022

 • Call for proposals

  Zdravotnický AV 5 (SMZ0201900001)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  NV19-08-00137

Alternative language

 • Project name in Czech

  Využití nových metod analýzy genomu v případech vzácných geneticky podmíněných onemocnění s negativními výsledky genetických a genomických analýz.

 • Annotation in Czech

  V současnosti nejsme schopni určit příčiny vzácných geneticky podmíněných nemocí u ~50% případů a počet nově objevovaných kauzálních genů v posledních letech klesá. Naším záměrem je provést integrovanou analýzu genomu, transkriptomu, proteomu a metabolomu k určení genetické diagnózy ve skupině ~40 případů a rodin se vzácným geneticky podmíněným onemocněním, u kterých předchozí cílená klinická, biochemická a genetická vyšetření včetně exomového sekvenování nevedly k diagnóze. Využijeme našich zkušeností s novými technologiemi celogenomového sekvenování (NovaSeq), sekvenování dlouhých fragmentů jednotlivých molekul DNA (Oxford Nanopore, PacBio) a možností korelací genomové informace s výsledky analýz tělních tekutin, tkání, tkáňových kultur a vhodných buněčných modelů. Uplatníme nové bioinformatické nástroje analýzy multi-OMIC dat a nástroje umožňující globální sdílení fenotypových a genomických dat. Cílem je zrychlit poznání doposud nediagnostikovaných vzácných nemocí , zlepšení diagnostické výtěžňosti a zajištění inovativní péče o pacienty s vzácnými nemocemi v České Republice.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  30401 - Health-related biotechnology

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EI - Biotechnology and bionics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MZ0-NV-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  13,937 thou. CZK

 • Public financial support

  13,937 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK