All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Exploration and data bank of archaeological monuments and findings in the area surrounding the Nové Mlýny Dam (district Břeclav)

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Research and scientific evaluation of cultural values of the environment, identification, protection , processing and presentation of historical monuments

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Výzkum a evidence archeologických kulturních památek a nálezů v oblasti výstavby vodního díla Nové Mlýny (okr. Břeclav)

 • Annotation in Czech

  Navrhovaný projekt je zaměřen na zpracování kompletní databáze archeologických památek z uzavřeného mikroregionu s mimořádně hustým pravěkým a časně historickým osídlením, který byl výrazně ovlivněn výstavbou vodního díla Nové Mlýny v okrese Břeclav. V projektu se za použití všech dostupných pramenů a technických prostředků provede maximální prostorová identifikace nálezů a objektů pro ústřední seznam kulturních památek, která zároveň poslouží i při záchraně a ochraně archeologických památek. Vzhledem kvýznamnému postavení regionu umožní projekt současně i hlubší poznání historického vývoje této oblasti.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Kvalitní projekt i výstupy ve formě kompletní databáze a katalogů (včetně fotografické a mapové dokumentace) archeologických lokalit a nálezů zkoumané z období paleolitu až po středověk na území 16 obcí.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1996

 • Realization period - end

  Jan 1, 1998

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1999/MK0/MK09PK/V/3:3

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  830 thou. CZK

 • Public financial support

  830 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK