All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
QC1277

Preservation and reproduction of Noble hardwoods genetic sources

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

  Scheme I

 • Call for proposals

  Program I (SMZE2001_1_1)

 • Main participants

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Zachování a reprodukce genových zdrojů okrajových lesních dřevin

 • Annotation in Czech

  Základem navrhovaného projektu jsou efektivní způsoby využití všech používaných metod reprodukce, včetně mikropropagace, pro záchranu genových zdrojů okrajových dřevin. Důraz je kladen na řešení problematiky záchrany jabloně lesní, hrušně polní, jeřábubřeku a cenných populací jeřábu ptačího, kterým byla doposud věnována pouze okrajová pozornost. V rámci navrhovaného projektu bude věnována pozornost inventarizaci genových zdrojů uvedených dřevin, součástí projektu bude i návrh na účinnou ochranu záchranygenových zdrojů in situ. Inovačním přínosem projektu je založení množitelské populace in vitro zahrnující reprezentativní genotypy pro příslušné zájmové přírodní lesní oblasti, které usnadní produkci výchozího sadební materiál pro realizaci šlechtitelských programů a pro zakládání klonových archivů. Tato část projektu navazuje na předchozí výzkumný projekt "Zachování a reprodukce genových zdrojů okrajových a ohrožených lesních s využitím moderních biotechnologických metod", v němž byly ověřeny mo

Scientific branches

 • R&D category

  NV - Nonindustrial research (Applied research excluded Industrial research)

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - another secondary branch

  EH - Ecology - communities

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>40102 - Forestry<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The base of project proposal presents realization of effective ways of all methods of reproduction used within the framework of marginal forest tree species gene sources preservation and conservation. There is an emphasis dwelled on problems connected wi

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2001

 • Realization period - end

  Jan 1, 2004

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2005/MZE/MZE5QC/U/N/4:1

 • Data delivery date

  Jul 1, 2005

Finance

 • Total approved costs

  6,245 thou. CZK

 • Public financial support

  6,245 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK