All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The use of non-conventional source materials, biotechnological methods and effective procedures in line and hybrid breeding of winter oilseed rape

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

  Comprehensive sustainable systems in agriculture 2012 ? 2018 ?CSS?

 • Call for proposals

  Komplexní zemědělské systémy 3 (SMZE2015MZE01)

 • Main participants

  Agritec Plant Research s.r.o.<br>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta zemědělská a technologická<br>OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava<br>SELGEN, a. s.<br>SEMPRA PRAHA a. s.<br>Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  87-2015-17012

Alternative language

 • Project name in Czech

  Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky

 • Annotation in Czech

  Využít nekonvenční materiály, optimalizované a ověřené molekulární, biotechnologické a analytické metody, efektivní šlechtitelské postupy u ozimé řepky a vytvořit šlechtitelské polotovary, vhodné pro tvorbu výkonných liniových a hybridních odrůd.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - secondary branch

  EB - Genetics and molecular biology

 • CEP - another secondary branch

  GF - Diseases, pests, weeds and plant protection

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project was very ambitious and numerous very sophisticated results were achieved. Some activities lay at the border of basic and applied research. A part of the results - e.g. testing of genetic resources - differs from the empirical observations in practice and is a sort of a challenge for further research.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2015

 • Realization period - end

  Dec 31, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 12, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 25, 2019

Finance

 • Total approved costs

  17,959 thou. CZK

 • Public financial support

  15,245 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  2,714 thou. CZK