All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Stochastic simulation of forest tree breeding programs

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Post-graduate (doctorate) grants

 • Call for proposals

  Postdoktorandské granty 7 (SGA02007GA1PD)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  521/07/P337

Alternative language

 • Project name in Czech

  Stochastické simulace šlechtitelských programů lesních dřevin

 • Annotation in Czech

  Cílem dlouhodobých šlechtitelských programů lesních dřevin je zajištění trvalého genetického zisku v průběhu mnoha generací při udržení dostatečné úrovně genové diverzity. Šlechtitelské programy vytváří základ pro akceleraci lesní produktivity v mnoha zemích světa. Stochastické modely jsou velmi populárními nástroji k optimalizaci dlouhodobé odezvy na selekci. V současné době se objevují nové biotechnologické postupy, potenciálně využitelné v lesnickém sektoru. Tyto postupy (somatická embryogeneze, markerová selekce, atd.) slibují signifikantní akceleraci genetického zisku v tradičních programech. Cílem tohoto projektu je (1) kvantitativně ohodnotit využitelnost somatické embryogeneze v dlouhodobém šlechtitelském programu lesních dřevin; (2) vytvořit nové metodologie k navýšení efektivity tradičních šlechtitelských schémat. Výsledky tohoto výzkumu povedou k vyšší efektivitě šlechtění lesních dřevin, což se projeví ve vyšší produktivitě lesních porostů.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  40102 - Forestry<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  .

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2007

 • Realization period - end

  Dec 31, 2009

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 22, 2009

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP10-GA0-GP-U/03:3

 • Data delivery date

  Mar 1, 2016

Finance

 • Total approved costs

  1,500 thou. CZK

 • Public financial support

  1,500 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK