All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
LH13021

Theoretical basis for the integration and optimization of innovative scheme

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  KONTAKT II

 • Call for proposals

  KONTAKT II 3 (SMSM2013LH3)

 • Main participants

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská<br>Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MSMT-16744/2013

Alternative language

 • Project name in Czech

  Teoretická východiska k začlenění a optimalizaci inovačního schématu

 • Annotation in Czech

  Předmětem navrhnovaného projektu je formulace originálních teoretických postupů, na bázi matematického programování,využitelných k optimalizaci šlechtitelských programů lesních dřevin. Cílem optimalizace je maximální hodnota genetického zisku (agregovanéaditivní genetické hodnoty) při udržení požadované genové diverzity. Základním teoretickým východiskem tohoto projektu je práce Lindgrena a Mathesona (1986), kteří navrhli elegantní matematický postup ke kalkulaci optimálních genových příspěvků v populaci. Cílem je nalezení lokálního maxima kriteriální funkce (parciální derivací), která je prostým součtem součinů genových příspěvků a aditivních genetických (šlechtitelských) hodnot jedinců. Předmětem optimalizace jsou genové příspěvky jedinců v populaci. Z uvedeného matematického řešení vyplývá lineární závislost mezi příspěvkem jedince a jeho genetickou hodnotou. Autoři proto označili uvedený postup jako ?linear deployment?. Toto teoretické východisko se uplatňuje v reálných podmínkách při šlechtění lesních dřevin, tj. např. jako metodický podklad pro odvození optimálních příspěvků jedinců ve šlechtitelské populaci (Lstibůrek et al. 2005, Lindgren et al. 2008), nebo v případě optimalizace příspěvků v produkčních populacích lesních dřevin, např. v semenných sadech (Lindgren and Mullin 1998).

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  40102 - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The goal of the current research project was to propose a novel method on the basis of mathematical programming. Optimization routines were developed accordingly in AMPL system with general utility in forestry, two papers in impacted journals and one conference contribution. Second, stochastic simulation model was developed and results were published in impacted journal, and in a book chapter. Third goal was to apply the proposed methods in specific forest tree species. Correspondingly, two papers were submitted in 2015, one has already been accepted and the second is currently under the review.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2013

 • Realization period - end

  Dec 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 27, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP16-MSM-LH-U/01:1

 • Data delivery date

  Oct 9, 2017

Finance

 • Total approved costs

  1,185 thou. CZK

 • Public financial support

  1,185 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK