All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The utilization of vegetative variants of resistant Ore Mountains Norway spruce in forest regeneration in the Ore Mountains

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

  Comprehensive sustainable systems in agriculture 2012 ? 2018 ?CSS?

 • Call for proposals

  Komplexní zemědělské systémy 3 (SMZE2015MZE01)

 • Main participants

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  111-2015-17012

Alternative language

 • Project name in Czech

  Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa na vybraných lokalitách dalších účastníků a uživatelů výsledků projektu v Krušných horách (ML Chomutov, Lesy Města Jirkova, Lesy Jáchymov a ML Klášterec nad Ohří - tato organizace vystupuje v projektu jen jako uživatel). Řešení projektu přispěje k repatriaci části původního genofondu krušnohorského smrku do jeho přirozených stanovištních podmínek. Na lokalitách uvedených vlastníků budou založeny čtyři výzkumné plochy k ověření kvalitativních a kvantitativních charakteristik vegetativních variant (řízkovanců) rezistentních forem krušnohorského smrku. Na lokalitě ML Chomutov bude založen semenný sad in situ k produkci generativního reprodukčního materiálu rezistentních klonů krušnohorského smrku. Další (záložní) semenný sad ex situ a matečnice, která bude sloužit pro vegetativní reprodukci rezistentních forem krušnohorského smrku, budou založeny na lokalitách pod správou PEXÍDR, s. r. o. Touto společností bude rovněž vypěstován materiál k založení uvedených objektů. S využitím reprodukčního materiálu ze semenných sadů i matečnice se počítá zejména pro potřeby spoluúčastníků a uživatelů výsledků projektu, ale podle zájmu i pro další lesnické subjekty v oblasti Krušných hor. Zdrojem vegetativního reprodukčního materiálu k vypěstování řízkovanců, roubovanců a materiálu k analýzám DNA budou uznané klony rezistentních jedinců krušnohorského smrku soustředěných v klonových sbírkách ex situ založených řešitelem projektu v letech 1970, 1972 a 1991 na území bývalé Správy pokusných lesních objektů VÚLHM Jíloviště-Strnady (dnes Lesy Jíloviště, s. r. o. Hlavním výstupem bude metodika pro vlastníky a správce lesa ve vybraných oblastech Krušných hor na využívání vegetativně namnoženého reprodukčního materiálu rezistentního krušnohorského smrku. Výsledky budou uživatelům předány na základě uzavřených smluv (Nmet, Gfunk) a formou publikací (Jsc).

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - another secondary branch

  EH - Ecology - communities

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>40102 - Forestry<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The planned results were achieved in the form of outputs. Also the local mass media showed interest in the project results. The achieved results, especially in the form of established test plantings, seed orchards and mother stands, including the certified methodology, fulfilled the main planned objective of the project (to verify the possibilities of and create preconditions for successful returning (repatriation) of indigenous resistant specimens of Ore Mountains spruce into the Ore Mountains and mapping their genetic variability) and their major contribution to regeneration of the Ore mountains affected by air pollution can be foreseen. The obtained results also enable further subsequent comparison of quality of newly cultivated specimens and obtained reproductive material. There is a guarantee that the project results will be used in practice by local entities who are the members of the team of investigators and manage the forests owned by the municipalities.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2015

 • Realization period - end

  Dec 31, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 26, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 25, 2019

Finance

 • Total approved costs

  7,757 thou. CZK

 • Public financial support

  5,043 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  2,714 thou. CZK