All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Creating a system for evaluation of biosecurity, welfare and health of farm animals for the production of health friendly foodstaffs of animal origin

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

  Comprehensive sustainable systems in agriculture 2012 ? 2018 ?CSS?

 • Call for proposals

  Komplexní zemědělské systémy 3 (SMZE2015MZE01)

 • Main participants

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta zemědělská a technologická<br>Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  131-2015-17012

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvořit a ověřit v chovatelské praxi objektivní komplexní systém hodnocení biosecurity, welfare a zdraví, využitelný pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat, kterým bude možné na jedné straně analyzovat aktuální úroveň biosecurity a současně na straně druhé navrhnout opatření, která jsou nezbytná pro zlepšení úrovně biosecurity v daném chovu u daného druhu, respektive kategorie chovaných zvířat. Pravidelné opakované využívání tohoto databázového systému umožní porovnání dynamiky vývoje úrovně jednotlivých součástí biosecurity ve sledovaných chovech v průběhu času. V případě vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v dané oblasti, bude možné využitím tohoto systému vytipovat nejrizikovější (nejzranitelnější) chovy. Na základě tohoto systému by bylo možné jednoznačně deklarovat kvalitu zvířat s ohledem na kvalitu jimi produkovaných surovin a bezpečných potravin živočišného původu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  GG - Zootechnics

 • CEP - secondary branch

  GJ - Diseases and animal vermin, veterinary medicine

 • CEP - another secondary branch

  FM - Hygiene

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  30304 - Public and environmental health<br>40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)<br>40202 - Pets<br>40301 - Veterinary science

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  When assessing the results, all the planned results may be considered achieved, with some extra results beyond the plan. The basic and partial critical control points for evaluation of the level of welfare, health and biosecurity in dairy cow, pig and poultry breeding establishments were defined. The obtained new findings on the current level of welfare, health and biosecurity in cattle, pig and poultry breeding establishments were published in 2 articles in peer reviewed journals and 5 other results. Based on the set out screening method to detect the residues of inhibitory substances, a certified methodology and 4 other results were developed. New findings in introducing preventive measures were summed up in a certified methodology, 7 peer-reviewed articles and 1 other result. For the breeding practice an interactive software WelZdrBio was developed.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2015

 • Realization period - end

  Dec 31, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 12, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 25, 2019

Finance

 • Total approved costs

  11,922 thou. CZK

 • Public financial support

  11,012 thou. CZK

 • Other public sources

  910 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK