All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

SALI – Software for Airframe Loading Investigation

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

 • Main participants

 • Contest type

  M2 - International cooperation

 • Contract ID

  2013TA03010399

Alternative language

 • Project name in Czech

  SALI – Software pro stanovení zatížení draku letounu

 • Annotation in Czech

  Projekt SALI navazuje na aktivity spojené s integrovaným projektem CESAR v 6. Rámcovém programu Evropské komise. V rámci tohoto projektu vznikl software ALAN pro analýzu zatížení letounu. Cílem projektu SALI je zvýšení obecnosti tohoto software, zpřesnění výpočtů, optimalizace algoritmů a databází, validace na základě letových měření a především příprava pro jeho komercializaci. Důležitým výstupem projektu bude uživatelský manuál a podrobná analýza implementovaných metodik výpočtu. Nově vytvořený software by měl nahradit velmi úspěšný software SAVLE, který byl vytvořený v osmdesátých letech minulého století. Jeho architektura neumožňuje, aby byl adaptován na nové možnosti výpočetní techniky, přesnost dynamického modelu letounu neodpovídá současným poznatkům a práce s programem je časově náročná. Konsorcium řešitelů zamýšlí využít zkušeností s programy SAVLE a ALAN a vytvořit nový software, který má ambice stát se standardním, leteckými úřady uznávaným nástrojem pro certifikaci letounů dle předpisů CS-23. Snahou je vytvořit pružný, adaptabilní a rozšiřitelný software, který pomůže urychlit vývojové práce, bude schopen transparentně archivovat vstupní data a výsledky výpočtů a zpřesní výpočet kritického zatížení letounu. To se odrazí ve snížení nákladů na vývoj a modifikace letounů, zvýšení bezpečnosti leteckého provozu a optimalizaci hmotnosti draku letounu.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • CEP classification - main branch

  JU - Aeronautics, aerodynamics, aeroplanes

 • CEP - secondary branch

  JC - Computer hardware and software

 • CEP - another secondary branch

  AQ - Safety and health protection, safety in operating machinery

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20206 - Computer hardware and architecture<br>20304 - Aerospace engineering<br>30305 - Occupational health

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Outputs and results have been achieved in accordance with the Treaty/decision to provide targeted support or valid amendment of this contract.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2013

 • Realization period - end

  Dec 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 11, 2014

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP16-TA0-TA-U/05:1

 • Data delivery date

  Feb 2, 2017

Finance

 • Total approved costs

  14,629 thou. CZK

 • Public financial support

  7,063 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  7,566 thou. CZK