All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Bioactive packaging

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 3 (STA02013TA03)

 • Main participants

  INVOS, spol. s r. o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2013TA03010546

Alternative language

 • Project name in Czech

  Bioaktivní obaly

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na využití protektivních (antibakteriálních a antifungálních) vlastností bakterií mléčného kvašení (BMK) pro výrobu biologicky aktivních obalů. Biologicky aktivní ochranná vrstva vybraných kmenů BMK nebo jejich metabolitů bude jednak snižovat riziko alimentárních onemocnění způsobených bakteriemi, popřípadě plísněmi, a jednak přispěje k prodloužení údržnosti potravin (food shel-life time). Používání bioaktivních obalů přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců potravin, ke zvýšení kvality a bezpečnosti potravin v těchto obalech zabalených a ke snížení ekonomických a společenských ztrát v důsledku alimentárních onemocnění. Cílem projektu je vyvinout nový typ obalu na různé druhy potravin s biologicky aktivní ochrannou vrstvou inhibující vybrané nežádoucí mikroorganismy, tedy bez příměsí syntetických stabilizátorů a konzervantů. Bude zpracována odborná recenzovaná publikace, vytvořena certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti nového obalu, bude vyhotoven užitný vzor na složení protektivního preparátu jako součást tiskového média, metoda pro zpracování biologických částic postupy obvyklými v polymerní chemii, tisková hmota pro ověření všech aplikačních zařízení a testování mikrobiální účinnosti, funkční vzorek pro formulacitiskové hmoty, prototyp bioaktivní obalové fólie a patent pro průmyslovou výrobu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  GM - Food industry

 • CEP - secondary branch

  EI - Biotechnology and bionics

 • CEP - another secondary branch

  EE - Microbiology, virology

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10606 - Microbiology<br>10607 - Virology<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>21101 - Food and beverages<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The Opposition Panel concluded that the project objectives were fully met and that the obtained results had a high application potential.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2013

 • Realization period - end

  Dec 31, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 18, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP17-TA0-TA-U/02:1

 • Data delivery date

  Jul 26, 2017

Finance

 • Total approved costs

  16,800 thou. CZK

 • Public financial support

  10,900 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  5,900 thou. CZK