All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Automatic evaluation of videokymographic recordings for early diagnosis and prevention of vocal fold tumors

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Main participants

  Medical Healthcom spol.s r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2014TA04010877

Alternative language

 • Project name in Czech

  Automatické hodnocení videokymografických záznamů pro časnou diagnostiku a prevenci nádorových onemocnění hlasivek

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi. VKG kamera je existující zařízení, vyvinuto v roce 1994 ve spolupráci českých a nizozemských odborníků. Používá se k diagnostice poruch kmitání lidských hlasivek, které jsou způsobeny různými chorobami. Nejzávažnější je rakovina hlasivek. V současné době může hodnotit VKG záznam jen poučený lékař. Hodnocení je složité a časově náročné. Proto je metoda VKG málo klinicky rozšířená. Pokud by tato metoda byla vybavena softwarovým hodnocením, lékaři by jí mohli široce využívat, neboť metoda umožňuje včasnou a levnou diagnostiku zejména nádorových stavů. Vede ke zjištění rakoviny hlasivek v době, kdy je tato léčitelná neinvazivně či jednoduchým chirurgickým zákrokem, který zachová nemocnému kvalitu života a nezasáhne jeho aktivní život. Projekt je založen na spolupráci čtyř pracovišť: klinického pracoviště věnující se diagnostice poruch hlasu (Hlasové centrum Praha, Medical Healthcom, s.r.o., dále MH), týmu vynálezce metody videokymografie (dr. Švec, Katedra biofyziky Univerzity Palackého v Olomouci, dále UPOL ), výzkumného ústavu specializovaného na analýzu obrazu (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, dále ÚTIA) a firmy se zkušenostmi s vývojem diagnostické techniky (STARMANS electronics, dále SE).

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  FS - Medical facilities, apparatus and equipment

 • CEP - secondary branch

  JD - Use of computers, robotics and its application

 • CEP - another secondary branch

  FF - ENT (ie. ear, nose, throat), ophthalmology, dentistry

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>20601 - Medical engineering<br>20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])<br>30206 - Otorhinolaryngology<br>30207 - Ophthalmology<br>30208 - Dentistry, oral surgery and medicine

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The project succeeded with excellent results. All annotated goals have been met. Most results already find use. The solution to this project has contributed to the program's new objectives and original results suitable for immediate implementation. It is supposed to be transnational application.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2014

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Data delivery date

  Nov 5, 2018

Finance

 • Total approved costs

  21,063 thou. CZK

 • Public financial support

  13,467 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  7,594 thou. CZK