All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

VKG 3.0

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development EPSILON

 • Call for proposals

  EPSILON 4 (STA02018TH040)

 • Main participants

  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TH04010422 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  VKG 3.0

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je nový systém pro diagnostiku poruch hlasivek, sestávající z nového typu víceřádkové videokymografické kamery a návazného software. Kamera bude umožňovat snímat hlasivky v módu zachycující jejich pohyb na několika místech současně, tedy lékař by měl daleko lepší představu o chování hlasivky a tím možnost rychle utvořit správnou diagnózu. Software pro navrhovanou víceřádkovou kameru bude vyvinut s důrazem na interpretaci dat, speciální péče bude věnovaná intuitivní vizualizaci pořízených dat. Pro každou snímanou řádku se zachytí několik příznaků. Velké množství takto pořízených dat by neumožnilo efektivní hodnocení nálezu. Proto bude extrahována jen ta část dat, která je z diagnostického pohledu lékaře významná.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - secondary branch

  30206 - Otorhinolaryngology

 • OECD FORD - another secondary branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>FF - ENT (ie. ear, nose, throat), ophthalmology, dentistry<br>IN - Informatics<br>JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP22-TA0-TH-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2022

Finance

 • Total approved costs

  14,693 thou. CZK

 • Public financial support

  8,774 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  5,877 thou. CZK