All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Advanced emission processor utilizing new data sources

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Main participants

  ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  ZP1

Alternative language

 • Project name in Czech

  Emisní procesor nové generace využívající nově dostupné zdroje dat

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem je vytvoření emisního procesoru (EP) pro chemické transportní modely kvality ovzduší (CTM) provozované nad územím České republiky. Díky zpřesnění a doplnění emisních vstupů pro CTM bude možné na úrovni jednotlivých významných zdrojů a emisních sektorů navrhovat efektivní opatření ke snížení znečištění ovzduší nejen primárními, ale také sekundárními znečišťujícími látkami (např. sekundárními aerosoly a ozonem). Zároveň bude možné přesněji hodnotit imisní zátěž obyvatelstva a ekosystémů ČR. EP bude v podrobném časovém i prostorovém rozlišení a požadovaném formátu připravovat antropogenní emise pro CTM (mj. modely CAMx a CMAQ). V maximální možné míře přitom budou zohledněny odlišnosti emisí v České republice (látkové speciace, časové profily) od zbytku Evropy. Procesor bude pro území České republiky využívat data z národní emisní databáze REZZO (bodové zdroje, vytápění domácností, plošné použití rozpouštědel) a dále, oproti současnému stavu výrazně zpřesněné, emise z dopravy a emise amoniaku ze zemědělství. Vstupní data EP budou doplněny o emise, které doposud nejsou součástí REZZO, ale přesto mohou mít podstatný vliv na výsledky modelování (např. fugitivní emise).

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  DI - Pollution and air control

 • CEP - secondary branch

  AP - Municipal, regional and transportation planning

 • CEP - another secondary branch

  JC - Computer hardware and software

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>20206 - Computer hardware and architecture<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The Opposition Panel agreed, despite the failure to issue the Certificate of Certification of Two Methodologies a a document declaring the achievement of the kind of R - software that solves this The project has contributed to the programs objectives with results suitable for implementation. The objectives of the project were achieved in accordance with the Treaty on the granting of aid.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2014

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Data delivery date

  Nov 5, 2018

Finance

 • Total approved costs

  12,320 thou. CZK

 • Public financial support

  7,971 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  4,526 thou. CZK