All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Web application for the dynamism of spatial data representing industrial monuments through location-based services

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Program to support applied social science research and experimental development OMEGA

 • Call for proposals

  OMEGA 3 (STA02016TD03)

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2016TD03000079

Alternative language

 • Project name in Czech

  Webová aplikace pro dynamizaci prostorových dat industriálních památek formou location-based services

 • Annotation in Czech

  Cílem řešení projektu je masovější zpřístupnění industriálních památek turistům formou propracovaného a intuitivního nástroje pro dynamizaci dat o objektech industriálních památek do prostředí rozšířené reality (augmented reality), resp. širšího konceptu location-based services (kontextově dostupných služeb). Nástrojem k dosažení cíle bude funkční platforma v podobě webové aplikace, která integruje požadavky na jednoduché rozhraní a rychlou konverzi dat pro hlavní aplikace fungující na bázi rozšířené reality.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • CEP classification - main branch

  IN - Informatics

 • CEP - secondary branch

  DE - Earth magnetism, geodesy, geography

 • CEP - another secondary branch

  AE - Management, administration and clerical work

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>10508 - Physical geography<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50701 - Cultural and economic geography

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The opposition committee agreed that the project objectives and project results were achieved in accordance with the Support Agreement, the latest available software was used to support the dynamics of spatial data of industrial monuments.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP18-TA0-TD-U/02:1

 • Data delivery date

  Jul 12, 2019

Finance

 • Total approved costs

  1,467 thou. CZK

 • Public financial support

  1,174 thou. CZK

 • Other public sources

  293 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK