All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Advanced technologies for heat and electricity production

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Competence Centres

 • Call for proposals

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TE01020036 - Dodatek 5 ke smlouvě

Alternative language

 • Project name in Czech

  Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

 • Annotation in Czech

  - Projekt svým dosahem široce přesahuje oblast teplárenství. Přímé dopady je třeba hledat v oblastech životního prostředí, jeho ochraně a zkvalitňování, trvale udržitelného rozvoje z pohledu ekonomického, ekologického i lidských zdrojů, energetické bezpečnosti a spolehlivosti, ale i v posílení pozice zúčastněných výzkumných i výrobních institucí na trhu a zlepšení jejich konkurenceschopnosti a konečně i zachování respektive zvýšení zaměstnanosti. Všechny cíle představovaného projektu vedou k posílení konkurenceschopnosti ČR v Evropě i ve světě. - Podstatným cílem projektu je i úzké propojení výzkumné a výrobní sféry tak, aby konečným výstupem byly nové produkty, postupy a technologie upevňující pozici partnerských institucí na trhu i další rozvoj výzkumných a vývojových týmů. -Zkvalitnění výzkumných týmů, podpora transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou i podpora mladých začínajících pracovníků, studentů a doktorandů, kteří jsou v navrhovaných týmech zařazeni. To spolu s ekonomickými přínosy pro všechny partnery je podmínka dlouhodobé udržitelnosti celého projektu. - Minimalizace dopadů na životní prostředí - Snižování vlastní spotřeby i ztrát připojených rozvodných soustav - Získání nových poznatků v oblasti klasických i nových alternativních paliv - Na tuto problematiku velmi úzce navazuje otázka vlastností spalin a jejich čištění a filtrace, kde hlavním úkolem je minimalizovat dopady teplárenství na životní prostředí. - Optimalizace příslušných zařízení, (např. kompresorů, ventilátorů, čerpadel i rozvodných soustav a potrubních systémů.) - Posílena je otázka využití odpadního tepla nejen z teplárenských provozů - Minimalizace ztrát

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JE - Non-nuclear power engineering, energy consumption and utilization

 • CEP - secondary branch

  DI - Pollution and air control

 • CEP - another secondary branch

  DJ - Pollution and water control

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>20704 - Energy and fuels

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The Board of Opponents agreed that the objectives of the project and the results of the project were achieved in accordance with the Contract for the provision of support, therefore it can be stated that the project succeeded according to the assignment.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Data delivery date

  May 12, 2021

Finance

 • Total approved costs

  240,593 thou. CZK

 • Public financial support

  166,640 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  76,163 thou. CZK