All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Transport systems development centre

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Competence Centres

 • Call for proposals

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Main participants

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum informačních technologií

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  1 k nové Smlouvě

Alternative language

 • Project name in Czech

  Centrum pro rozvoj dopravních systémů

 • Annotation in Czech

  V průběhu řešení projektu budou vyvinuty nové metody monitorování, modelování, řízení, ovlivňování, podpory a zpoplatnění mobility. V rámci SVA centra budou řešeny úlohy spojené s efektivním plánováním rozvoje dopravní infrastruktury, regulací poptávky pomocí cenových mechanismů, nástroji ovlivňujícími rozhodování lidí a systémy vzdělávání koncových uživatelů. Dlouhodobým strategickým cílem centra je vytvoření komplexní informační nadstavby nad dopravou s využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických systémů. Konkrétní plánované cíle projektu: Cíl 1: Vypracování metodiky měření charakteristik a monitorování jevů souvisejících s mobilitou založené na inovativních detekčních systémech. (M24) Cíl 2: Spuštění poloprovozu komplexní databáze mobility osob a zboží na území ČR. (M34) Cíl 3: Spuštění poloprovozu Dynamického Modelu Mobility (model dopravní, emisní a energetický), včetně integrace submodelů, analytických a predikčních funkcí a vytvořených rozhraní pro navazující systémy, aplikace a speciální mapy. (M48) Cíl 4: Spuštění poloprovozů inovativních systémů řízení dopravy v intravilánu a extravilánu založených na nových metodách řízení a typech vstupních dat. (M58) Cíl 5: Vypracování metodiky sběru dat a informací charakterizujících ekonomické ukazatele dopravy. Spuštění pilotního testu systému výkonového zpoplatnění osobních vozidel na současné zpoplatněné síti. Návrh nových metod zpoplatnění ve městech, regionech, speciálních zónách apod. Vypracování legislativního rámce pro navržené metody zpoplatnění.(M34) Cíl 6: Vypracování nových metod simulace a optimalizace multi-modální mobility. Spuštění poloprovozu mikrosimulačního dopravně-plánovacího modelu a pilotní test návrhů systematických, datově-orientovaných opatření pro řízení mobility. (M64)

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JO - Land transport systems and equipment

 • CEP - secondary branch

  IN - Informatics

 • CEP - another secondary branch

  BB - Applied statistics, operational research

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10103 - Statistics and probability<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20104 - Transport engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The opponent commission states that the project succeeded according to the assignment. The declared goals and results of the project have been achieved. Researchers are continuing their research in follow-up projects. Some results reach an excellent level on an international scale and have already been used in practice during the project, such as ViaRODOS and Atlas mobility.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Data delivery date

  May 12, 2021

Finance

 • Total approved costs

  269,308 thou. CZK

 • Public financial support

  188,555 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  81,785 thou. CZK