All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Catalog of user needs for NIPI development

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Český hydrometeorologický ústav

 • Contest type

  VZ - Public procurement

 • Contract ID

  2018007

Alternative language

 • Project name in Czech

  Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů

 • Annotation in Czech

  Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO), vydávané na základě zákona o ochraně ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace obsahují návrhy realizace konkrétních opatření za účelem dosažení kvality ovzduší v předmětných lokalitách dle požadavků právních předpisů. Stávající opatření byla formulována na základě omezeného množství dat a jejich účinnost může být problematická. Pro správné zacílení a upřesnění nápravných (regulačních) opatření je důležité přesněji identifikovat znečišťovatele nebo skupiny zdrojů, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Prioritou budou znečišťující látky s nevyššími dopady na lidské zdraví - suspendované částice PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - secondary branch

  30304 - Public and environmental health

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DI - Pollution and air control<br>DJ - Pollution and water control<br>DK - Contamination and decontamination of soil including pesticides<br>DL - Nuclear waste, radioactive pollution and control<br>DM - Solid waste and its control, recycling<br>DN - Environmental impact on health<br>DO - Protection of landscape<br>FM - Hygiene

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Succeed.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Dec 9, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-TA0-TI-U

 • Data delivery date

  Jun 28, 2022

Finance

 • Total approved costs

  14,072 thou. CZK

 • Public financial support

  14,072 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK