All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Algorithms for operational planning and real time control of the Hybrid source of Ancillary services (Energy nest)

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research, experimental development, and innovation THETA

 • Call for proposals

  THÉTA 4 (STA02021TK040)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TK04020051 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Algoritmy pro plánování provozu a operativní řízení decentrálního hybridního zdroje podpůrných služeb (Energy nest)

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je: 1/ Vytvoření komplexního MODELU (digitální dvojče) HYBRIDNÍHO ZDROJE (HZ) pro simulaci řízení technologie vyvinutými algoritmy. Digitální dvojče bude obsahovat přesný model řízené technologie, emulátor trhu a pozorovatele pro analytické hodnocení funkčnosti algoritmů. 2/ Vytvoření a nasazení POKROČILÝCH ALGORITMŮ PRO PŘÍPRAVU PROVOZU A ŘÍZENÍ HZ pro poskytování Podpůrných služeb (PpS) v reálném čase, které budou následně komercializovány. První takový HZ bude složen z točivých zdrojů hnaných plynovými turbínami, bat.úložiště a hydrolyzéru a v roce 2023 bude uveden do provozu dceřinou společností člena konsorcia. Přínosem konceptu HZ je možnost oddělit poskytování PpS od výroby el.energie (EE) a tím možnost odstavení fosilních elektráren, které dnes PpS poskytují.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - secondary branch

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - another secondary branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation<br>JD - Use of computers, robotics and its application<br>JE - Non-nuclear power engineering, energy consumption and utilization<br>JT - Propulsion, engines and fuels

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TK-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  10,553 thou. CZK

 • Public financial support

  5,884 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  4,692 thou. CZK