All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Civil Liability for Damage Caused by Operation of Autonomous Vehicles

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Main participants

  Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL02000085 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je provést komplexní systémovou analýzu odpovědnostních vztahů vznikajících při provozu autonomních vozidel a navrhnout doporučení. Analýza zohlední evropskou a českou legislativu včetně judikatury, inspiruje se americkou legislativou a zohlední jednotlivé stupně autonomie řízení. Obsah doporučení: 1. doporučení pro plnění prevenční povinnosti výrobci v oblasti odpovědnosti za výrobek, za software a za dodaná data; 2. model smluvní úpravy odpovědnostních vztahů mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na provozu autonomních vozidel a zajišťování infrastruktury pro jejich provoz; 3. doporučení úpravy stávající legislativy v souvislosti s evropskými legislativními aktivitami; 4. doporučení pro nakládání s údaji při řešení škodných událostí pro účely pojištění.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50501 - Law

 • OECD FORD - secondary branch

  50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AG - Legal sciences<br>AP - Municipal, regional and transportation planning<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Dec 1, 2018

 • Realization period - end

  May 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  3,754 thou. CZK

 • Public financial support

  3,003 thou. CZK

 • Other public sources

  751 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK