All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Promoting tourism by entering to the landscape paintings and photographs

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL02000222 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvořit kolekci krajinomaleb a starých krajinných fotografií z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech, najít místa jejich pořízení, fotograficky zdokumentovat, zaznamenat vegetační poměry a způsoby aktuálního využití krajiny a s pomocí starých map a floristických dat interpretovat změny krajiny. Tyto výstupy představit formou tří putovních výstav a audiovizuální tvorby (4 dokumentární pořady z míst malířské inspirace) a trvale je poskytnout veřejnosti k využívání formou infotabulí či QR kódů v terénu, ale především na webových stránkách k projektu (také jako mobilní aplikaci), na stránkách zúčastněných institucí a jednotlivých aplikačních garantů.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - secondary branch

  10618 - Ecology

 • OECD FORD - another secondary branch

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AL - Art, architecture, cultural heritage<br>AM - Pedagogy and education<br>EH - Ecology - communities

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  11,644 thou. CZK

 • Public financial support

  9,153 thou. CZK

 • Other public sources

  2,366 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK