All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Modelling of Sustainable Forestry Scenarios Contributing To Climate Change Adaptation – Examining the Impacts on Energy Sector and GHG Emissions in the Czech Republic and Public Acceptability of These Scenarios by Czech population

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Centrum pro otázky životního prostředí

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL02000440 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternative language

 • Project name in Czech

  Modelování scénářů udržitelné skladby lesa ve vztahu k navrženým adaptačním opatřením, vlivu na sektor energetiky, emise skleníkových plynů a celková přijatelnost těchto scénářů pro českou veřejnost

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je identifikovat scénáře vývoje lesa (dřevinná skladba, věková/prostorová struktura, produkční možnosti) a analyzovat dopady na energetiku, emisní bilanci a celkovou přijatelnost scénářů pro českou veřejností. Projekt je multioborový – převádí adaptační opatření do scénářů vývoje porostních a produkčních charakteristik, přidává ekonomickou dimenzi (náklady a přínosy), sociální aspekty (preference obyvatel), propojuje analýzu scénářů v lesnictví a energetice (potenciál využitelné biomasy), a poskytuje následnou bilanci emisí skleníkových plynů z lesnictví (mitigační efekt), a revizi bilance emisí dalších polutantů. Výstupem projektu je komplexní posouzení scénářů vývoje lesa v ČR při zohlednění jejich efektů na další sektory ekonomiky a společnost.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - secondary branch

  40102 - Forestry

 • OECD FORD - another secondary branch

  50401 - Sociology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AH - Economics<br>AO - Sociology, demography<br>GA - Agricultural economics<br>GK - Forestry

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 1, 2019

 • Realization period - end

  Jan 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,167 thou. CZK

 • Public financial support

  4,839 thou. CZK

 • Other public sources

  723 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  511 thou. CZK