All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Creation of advanced risk analysis and a software tool for the purpose of identification of risk subjects on their entrance to the VAT system

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Main participants

  Profinit EU, s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL03000276 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vytvoření pokročilé analýzy a softwarové podpory pro stanovení rizikovosti subjektů vstupujících do systému DPH

 • Annotation in Czech

  Daň z přidané hodnoty je významným příjmem státního rozpočtu. Stát se však neustále potýká se subjekty, jenž se na systému DPH nelegálně obohacují. Je proto důležitým úkolem Finanční správy (FS) tyto subjekty včas odhalit (viz příloha komentar_garanta.pdf). Cílem projektu je využít nejnovějších poznatků v oblastech analýzy sociálních sítí a detekce anomálního chování a vytvořit analytické jádro systému včasné detekce rizikových subjektů vstupujících do systému DPH. Bude vytvořena softwarová podpora pro pracovníky FS, jež umožní výsledky výzkumu aplikovat do praxe. Vedle minimalizace rizika ztrát daňových výnosů umožní projekt zefektivnit práci pracovníků FS a dosáhnout úspory administrativních nákladů plátců DPH. Projekt vznikl na základě přímé poptávky aplikačního garanta.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - secondary branch

  10103 - Statistics and probability

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AH - Economics<br>BB - Applied statistics, operational research<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>GA - Agricultural economics<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Aug 1, 2020

 • Realization period - end

  Jul 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  15,654 thou. CZK

 • Public financial support

  12,438 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,217 thou. CZK