All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Education in Collaborative Immersive Virtual Environments

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL03000346 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vzdělávání v kolaborativní imerzivní virtuální realitě

 • Annotation in Czech

  Projekt sleduje čtyři hlavní na sebe navazující cíle: 1. Design a implementace výukových kurzů do Kolaborativních Imerzivních Virtuálních Prostředí (CIVE); 2. Empirické ověření efektivity výuky v CIVE; 3. Návrh metodiky pro lektory pro výuku v CIVE; 4. Návrh využití CIVE pro odlišný typ institucí - střední resp. jazykové školy a knihovny. Výukový obsah bude vytvořen pro dva obory, kde je spatřován významný potenciál: výuka cizích jazyků a výuka geografie. V projektu vzniknou jednak vlastní výukové kurzy a tomu odpovídající softwarové implementace s potřebnou funkcionalitou, a jednak metodiky pro lektory pro práci v CIVE. Smíšenými výzkumnými designy bude ověřena efektivita výuky v CIVE a rovněž její limity. Výukové programy budou uzpůsobeny pro zvolené instituce - pro školy i knihovny.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - secondary branch

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AM - Pedagogy and education<br>AN - Psychology<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jun 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  8,794 thou. CZK

 • Public financial support

  6,992 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,777 thou. CZK