All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Artificial intelligence and human rights: risks, opportunities and regulation

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Main participants

  AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL05000484 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je identifikovat a zhodnotit rizika a příležitosti v oblasti vztahu umělé inteligence (AI) a lidských práv a navrhnout řešení, jak by AI technologie měly být vyvíjené, používané a regulované, aby neohrožovaly lidská práva a naopak pomohly jejich rozvoji a ochraně. Projekt je založen na interdisciplinární analýze AI technologií s cílem identifikovat zdroj porušení lidských práv v rámci všech fází „životního cyklu AI“ a následné formulaci souboru doporučení k nápravě v oblasti technologické a regulační. Projekt následně vymezí institucionální a kompetenční rámec v ČR, vč. mapy přístupu k nápravným prostředkům. Propojení expertízy právních a technických věd je reflektováno v řešitelském týmu, kde SHUV jsou zastoupeny odborníky přes mezinárodní právo, lidská práva a právo ČR.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50501 - Law

 • OECD FORD - secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - another secondary branch

  50602 - Public administration

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AE - Management, administration and clerical work<br>AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AG - Legal sciences<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2021

 • Realization period - end

  Oct 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,664 thou. CZK

 • Public financial support

  6,115 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,559 thou. CZK