All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Turbulent-resolving urban modeling of air quality and thermal comfort

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  KAPPA 1 (STA02019TO010)

 • Main participants

  Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TO01000219 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí

 • Annotation in Czech

  Předkládaný projekt obsahuje několik hlavních cílů: - výrazné zlepšení kvality a prostorového rozlišení výstupů atmosférického modelování městského prostředí na základě využití nejmodernějších technologií v oblastech modelování, pozorování a analýzy dat; - zdokonalení a validace pokročilých modelových nástrojů se zaměřením na modely založené na principu turbulentního proudění v komplexním městském prostředí; - zlepšení metod kombinujících údaje z modelování a pozorování; - srovnání environmentálních dopadů vybraných adaptačních nástrojů a preferovaných politik Praze a Bergenu; - poskytnout orgánům veřejné a městské správy nástroje pro podporu rozhodování v oblastech souvisejících s kvalitou ovzduší a tepelného komfortu. Výsledky projektu jsou podrobně popsány v části Deliverables.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10509 - Meteorology and atmospheric sciences

 • OECD FORD - secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - another secondary branch

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AP - Municipal, regional and transportation planning<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>DG - Atmospheric sciences, meteorology<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2021

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TO-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  28,476 thou. CZK

 • Public financial support

  19,191 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  2,119 thou. CZK