All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Research in thermal disposal and power-producing utilization of waste

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00020711%3A_____%2F06%3A00001025" target="_blank" >RIV/00020711:_____/06:00001025 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  angličtina

 • Original language name

  Research in thermal disposal and power-producing utilization of waste

 • Original language description

  Currently, a thermal disposal of waste belongs among partially neglected waste disposal methods that are also not very favoured by the general public. However, it has been clear in the past few years that, following strict conditions and rules, this waste disposal method is often the only method how to efficiently dispose of bulk or hazardous waste and thus combustion of waste in the incineration plants remains an indispensable technology in the area of waste disposal.

 • Czech name

  Výzkum v oblasti termického zneškodňování a energetického využívání odpadů

 • Czech description

  Termický způsob odstraňování odpadů patří v současné době mezi částečně opomíjené a širokou veřejností nepříliš oblíbené metody nakládání s odpadem. Je však v posledních letech zcela zřejmé, že tento technologický způsob odstraňování odpadů je při dodržování striktních podmínek a zásad mnohdy jediným způsobem, jak účinně postupovat při likvidaci velkoobjemových nebo nebezpečných odpadů a spalování odpadů ve spalovnách je tak neustále nepostradatelnou technologií v oblasti nakládání a odstraňování odpadů.

Classification

 • Type

  D - Article in proceedings

 • CEP classification

  DM - Solid waste and its control, recycling

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

 • Publication year

  2006

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Article name in the collection

  10th Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava

 • ISBN

  80-248-1089-1

 • ISSN

 • e-ISSN

 • Number of pages

  5

 • Pages from-to

  219-222

 • Publisher name

  VŠB - Technical University of Ostrava

 • Place of publication

  Ostrava

 • Event location

  Ostrava

 • Event date

  Jan 1, 2006

 • Type of event by nationality

  CST - Celostátní akce

 • UT code for WoS article