All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Research in thermal disposal and power-producing utilization of waste

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00020711%3A_____%2F06%3A00001562" target="_blank" >RIV/00020711:_____/06:00001562 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Spalování odpadů a výroba TAP

 • Original language description

  Termický způsob odstraňování odpadů patří v současné době mezi částečně opomíjené a širokou veřejností nepříliš oblíbené metody nakládání s odpadem. Je však v posledních letech zcela zřejmé, že tento technologický způsob odstraňování odpadů je při dodržování striktních podmínek a zásad mnohdy jediným způsobem, jak účinně postupovat při likvidaci velkoobjemových nebo nebezpečných odpadů a spalování odpadů ve spalovnách je tak neustále nepostradatelnou technologií v oblasti nakládání a odstraňování odpadů.

 • Czech name

  Spalování odpadů a výroba TAP

 • Czech description

  Termický způsob odstraňování odpadů patří v současné době mezi částečně opomíjené a širokou veřejností nepříliš oblíbené metody nakládání s odpadem. Je však v posledních letech zcela zřejmé, že tento technologický způsob odstraňování odpadů je při dodržování striktních podmínek a zásad mnohdy jediným způsobem, jak účinně postupovat při likvidaci velkoobjemových nebo nebezpečných odpadů a spalování odpadů ve spalovnách je tak neustále nepostradatelnou technologií v oblasti nakládání a odstraňování odpadů.

Classification

 • Type

  D - Article in proceedings

 • CEP classification

  DM - Solid waste and its control, recycling

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

 • Publication year

  2006

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Article name in the collection

  Recyklace odpadů X.

 • ISBN

  80-248-1214-2

 • ISSN

 • e-ISSN

 • Number of pages

  7

 • Pages from-to

  33-39

 • Publisher name

  VŠB TU Ostrava

 • Place of publication

  Ostrava

 • Event location

  VŠB TU Ostrava

 • Event date

  Jan 1, 2006

 • Type of event by nationality

  WRD - Celosvětová akce

 • UT code for WoS article