All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

R&D Mobile units of plasma waste disposal technology

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25758292%3A_____%2F23%3AN0000001" target="_blank" >RIV/25758292:_____/23:N0000001 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů

 • Original language description

  Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů byl zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace opadů a ekologických zátěží. Aktivity projektu směřovalipředevším k miniaturizaci a navýšení výkonu dotčených technologií za účelem naplnění kompaktní,snadno dostupné Easy-to-Deploy (EtD),Ready-to-Operate (RtO) technologie plazmové likvidace odpadů využitelné v místech ekologických havárií, jednorázových skládek a sanací.

 • Czech name

  VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů

 • Czech description

Classification

 • Type

  G<sub>prot</sub> - Prototype

 • CEP classification

 • OECD FORD branch

  20301 - Mechanical engineering

Result continuities

 • Project

  <a href="/en/project/EG16_084%2F0010378" target="_blank" >EG16_084/0010378: R&D of plasma waste disposal in mobile unit</a><br>

 • Continuities

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

 • Publication year

  2023

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Data specific for result type

 • Internal product ID

  1

 • Numerical identification

 • Technical parameters

  Hlavním výstupem projektu je prototyp mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů s označením Microplasma. Hlavním ekonomickým cílem projektu je zajištění zvýšení odbytu (a tedy tržeb) klíčového produktu společnosti až 70 % oproti prodejům dosavadního produktového portfolia. Při výpočtu návratnosti projektu žadatel vycházel z ekonomických předpokladů, které odráží výsledky dříve realizovaných projektů komercializace výsledků VaV. Největším cílem žadatele je akvizice většího podílu zahraničního trhu a zvýšení konkurenceschopnosti. Další ekonomické a neekonomické cíle projektu jsou specifikovány níže. - Přispění k řešení environmentálních rizik a priorit Evropské komise - Prohloubení spolupráce s VaV sférou prostřednictvím účasti VTP Dubá a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR a Ústavem chemických procesů AV ČR - Zvýšení VaV kapacit žadatele - Posílení VaV kapacit žadatele v důsledku rozvoje výroby společnosti - Jednodušší uvedení technologicky vyspělých výrobků na trh - Rozšíření aktivit žadatele - Rozšíření produktového portfolia žadatele - Posílení exportních kapacit žadatele - Posílení exportních kapacit žadatele v rámci EU - Pozitivní dopad na českou ekonomiku v rámci návazné výroby - Vytvoření nových pracovních míst - Udržitelný rozvoj pro společnost a region - Zajištění technologické vyspělosti produktů žadatele a tím i zajištění odbytu produkce - Zajištění dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu žadatele - Rozvoj schopnosti uspokojovat specifické potřeby stávajících, potenciálních a nových zákazníků - Vliv na snižování nezaměstnanosti v regionu vzhledem k následné výrobě a aktivitám spojeným s vývojovými a následně produkčními činnostmi - Zvýšení podílu stabilního dřevozpracujícího průmyslu v regionu - Vliv na školství a vzdělávání v důsledku navyšování atraktivity dřevozpracujících oborů v návaznosti na úspěšné uplatnění absolventů - Prohloubení spolupráce podniku a VaV pracovišť v soukromém i veřejném sektoru

 • Economical parameters

  Ekonomické přínosy mohou být vysoké. Výrobní náklad odhadujeme na 60 mil Kč. Prodejní cenu na 120 mil. Kč. Příčinou problému je přítomnost ekologických zátěží na místech, kde je složité nebo nemožné vybudovat standardní infrastrukturu pro jejich zpracování, případně kde to možné je, ale problém je momentálního charakteru. Zároveň, vzhledem k plánované snadné mobilitě technologie bude možné kontejner s technologií přepravovat dle požadavků majitele - například v případě polních nemocnic či dočasných stanovišť vládních složek je možné kontejner přepravit na aktuální pozici. Příčinou problému je zároveň vysoká náročnost na technologii a know-how pro tyto specilizované úkony. Tuto technologii podle žadatelovy znalosti trhu zatím žádná konkurenční společnost v podobné formě nemá ani neplánuje. Žadatel je první, kdo podobné zařízení uvede na trh. Potenciál zařízení je obrovský.

 • Application category by cost

 • Owner IČO

  25758292

 • Owner name

  PDI a.s.

 • Owner country

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Usage type

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Licence fee requirement

  A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

 • Web page