All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The complex research of barrries - preparation of physical models

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F08%3A04152396" target="_blank" >RIV/68407700:21340/08:04152396 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Komplexní výzkum vlastností bariér - příprava fyzikálních modelů

 • Original language description

  Díčí část úkolu věnovaného výzkumu bariér úložišť vysoce aktivních odpadů se podrobněji zabývala zejména problematikami: stanovení propustnosti bentonitu, sledování koroze obalových materiálů, interakce bentonitu Rokle s vodou, vliv filtrů při studiu difúze v kompaktovaném bentonitu a příprava metodik stopovacích zkoušek in-situ.

 • Czech name

  Komplexní výzkum vlastností bariér - příprava fyzikálních modelů

 • Czech description

  Díčí část úkolu věnovaného výzkumu bariér úložišť vysoce aktivních odpadů se podrobněji zabývala zejména problematikami: stanovení propustnosti bentonitu, sledování koroze obalových materiálů, interakce bentonitu Rokle s vodou, vliv filtrů při studiu difúze v kompaktovaném bentonitu a příprava metodik stopovacích zkoušek in-situ.

Classification

 • Type

  O - Miscellaneous

 • CEP classification

  DL - Nuclear waste, radioactive pollution and control

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

  <a href="/en/project/1H-PK%2F25" target="_blank" >1H-PK/25: Research of bariers for repositories of radioactive wastes.</a><br>

 • Continuities

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

 • Publication year

  2008

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů