All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Discourse and conversation analysis in psychotherapy and counseling research

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15260%2F20%3A73604294" target="_blank" >RIV/61989592:15260/20:73604294 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

  <a href="https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12745" target="_blank" >https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12745</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Diskurzivní a konverzační analýzy ve výzkumu psychoterapie a poradenství

 • Original language description

  Článek se zaměřuje na možnosti využití diskurzivních a konverzačních analýz ve výzkumu psychoterapie a poradenství. V první části je položen důraz na přiblížení obou výzkumných tradic, jejich podobností i rozdílů. Druhá část je věnována konkrétním příkladům realizovaných výzkumů zaměřených na: 1. formulace (tedy reakce terapeutů odkazující ke vstupům klientů a jejich funkci) v psychoterapii a poradenství, 2. diskurzivní nastolování agendy terapeuta (tedy jeho cílů a plánů pro terapii), 3. výzkum procesu terapeutické změny a 4. perspektivy širšího diskurzu v terapii a poradenství. Rovněž jsou načrtnuty některé limity a možné směry pro budoucí rozvoj konverzačních a diskurzivních analýz ve výzkumu psychoterapie a poradenství.

 • Czech name

  Diskurzivní a konverzační analýzy ve výzkumu psychoterapie a poradenství

 • Czech description

  Článek se zaměřuje na možnosti využití diskurzivních a konverzačních analýz ve výzkumu psychoterapie a poradenství. V první části je položen důraz na přiblížení obou výzkumných tradic, jejich podobností i rozdílů. Druhá část je věnována konkrétním příkladům realizovaných výzkumů zaměřených na: 1. formulace (tedy reakce terapeutů odkazující ke vstupům klientů a jejich funkci) v psychoterapii a poradenství, 2. diskurzivní nastolování agendy terapeuta (tedy jeho cílů a plánů pro terapii), 3. výzkum procesu terapeutické změny a 4. perspektivy širšího diskurzu v terapii a poradenství. Rovněž jsou načrtnuty některé limity a možné směry pro budoucí rozvoj konverzačních a diskurzivních analýz ve výzkumu psychoterapie a poradenství.

Classification

 • Type

  J<sub>ost</sub> - Miscellaneous article in a specialist periodical

 • CEP classification

 • OECD FORD branch

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

 • Publication year

  2020

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Name of the periodical

  Psychoterapie: Praxe - Inspirace - Konfrontace

 • ISSN

  1802-3983

 • e-ISSN

 • Volume of the periodical

  14

 • Issue of the periodical within the volume

  1

 • Country of publishing house

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Number of pages

  16

 • Pages from-to

  "28–43"

 • UT code for WoS article

 • EID of the result in the Scopus database

  2-s2.0-85085318906