All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Determination of Thermophysical Properties of the Bentonite Barrier - Research progress report on activities in 2015

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21110%2F15%3A00235582" target="_blank" >RIV/68407700:21110/15:00235582 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Stanovení termofyzikálních vlastností bentonitové bariéry - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015

 • Original language description

  Centrum experimentální geotechniky FSv ČVUT v současnosti provozuje v Podzemní laboratoři Josef první in-situ fyzikální model úložného místa vyhořelého jaderného paliva Mock-up Josef. Na bentonitovou vrstvu, která je v modelu zatěžována, působí teplo a podzemní voda. Přenos tepla jednou z klíčových vlastností bentonitové bariéry pro ukládání vyhořelého jaderného paliva. Důležitými termofyzikálními parametry bentonitu jsou teplená vodivost, tepelná kapacita a tepelná difuzivita. Předpokládá se, že bentonitová bariéra bude vystavěna z lisovaných bentonitových bloků. Je důležité stanovit rozdíly mezi vlastnostmi zatíženého a nezatíženého bentonitu. Z hlediska zjednodušení technologie výstavby úložného místa je důležitá i konstrukce bentonitové vrstvy. V rámci projektu budou stanoveny termofyzikální vlastnosti zatížené i nezatížené bentonitové bariéry z různých druhů lisovaného bentonitu. V prvním roce řešení budou podrobněji zkoumány lisované bentonitové segmenty a budou využity výsledky

 • Czech name

  Stanovení termofyzikálních vlastností bentonitové bariéry - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015

 • Czech description

  Centrum experimentální geotechniky FSv ČVUT v současnosti provozuje v Podzemní laboratoři Josef první in-situ fyzikální model úložného místa vyhořelého jaderného paliva Mock-up Josef. Na bentonitovou vrstvu, která je v modelu zatěžována, působí teplo a podzemní voda. Přenos tepla jednou z klíčových vlastností bentonitové bariéry pro ukládání vyhořelého jaderného paliva. Důležitými termofyzikálními parametry bentonitu jsou teplená vodivost, tepelná kapacita a tepelná difuzivita. Předpokládá se, že bentonitová bariéra bude vystavěna z lisovaných bentonitových bloků. Je důležité stanovit rozdíly mezi vlastnostmi zatíženého a nezatíženého bentonitu. Z hlediska zjednodušení technologie výstavby úložného místa je důležitá i konstrukce bentonitové vrstvy. V rámci projektu budou stanoveny termofyzikální vlastnosti zatížené i nezatížené bentonitové bariéry z různých druhů lisovaného bentonitu. V prvním roce řešení budou podrobněji zkoumány lisované bentonitové segmenty a budou využity výsledky

Classification

 • Type

  V<sub>souhrn</sub> - Summary research report

 • CEP classification

  JN - Civil engineering

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

 • Publication year

  2015

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Number of pages

  19

 • Place of publication

 • Publisher/client name

  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

 • Version