Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Koncepce veřejných logistických center v ČR v kontextu posílení významu multimodální nákladní dopravy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo dopravy

 • Program

  Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)

 • Veřejná soutěž

  Bezpečná a ekonomická doprava 2 (SMD0200501)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  300/2004-520-TPV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Conception of a freight village network in the Czech Republic in relation to intensification of intermodal freight transport

 • Anotace anglicky

  The first task of the Study is gathering and assessment of information of existing or planning foreign freight villages. Based on these data, a model of function of freight villages and related transport network will be proposed. An important part will be use of combined transport. The second part of the Study will contain a proposal of Freight village network, based mainly on analysis of existing good flows. Third part of the Study will be focused on solving of related issues as is form of ownership, financing, partnership of private and public sector, legal framework etc. The integral part of the Study should be analysis of a potential demand for services of freight village.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení a výsledky odpovídají smlouvě.Cíl byl naplněn, požadované výstupy byly zpracovány.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-MD0-1F-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 390 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 390 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč