Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

9 164 (0,457s)

Subjekt

Univerzita Karlova

Národní ústav pro neurologický výzkum ... AQuaMaRINe: Aktuální problémy Kvantového Magnetismu řešené rozptylem inelastických neutronů ... Evoluční adaptace proteinové translokázy vnitřní mitochondriální membrány na ztrátu membránového potenciálu v ...

Vzdělávání

 • VVS
 • Hl. m. Praha
 • 51 545 321 tis. Kč
 • 23 697 554 tis. Kč
 • 914 partnerů
Subjekt

Masarykova univerzita

Národní ústav pro neurologický výzkum ... Národní institut virologie a bakteriologie ... Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění ... Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik ......

Vzdělávání

 • VVS
 • Jihomoravský kraj
 • 28 797 111 tis. Kč
 • 17 186 613 tis. Kč
 • 658 partnerů
Subjekt

České vysoké učení technické v Praze

Národní ústav pro neurologický výzkum ... Odhad únavové životnosti z teplotního měření aditivně vyrobených vzorků s použitím umělé inteligence za účelem snížení nákladů ... Metoda generativního designu pro návrh nosných konstrukcí s extrémními požada...

Vzdělávání

 • VVS
 • Hl. m. Praha
 • 28 773 544 tis. Kč
 • 16 970 908 tis. Kč
 • 1498 partnerů
Subjekt

Vysoké učení technické v Brně

Národní ústav pro neurologický výzkum ... Analýza vlastností méně známých druhů evropských dřevin v kompozitních materiálech ... Biomimetický vícevrstevný buněčný nosič čtvrté generace pro jednokrokovou úplnou náhradu kůže: z laboratoře do klinické a...

Vzdělávání

 • VVS
 • Jihomoravský kraj
 • 20 813 436 tis. Kč
 • 13 652 523 tis. Kč
 • 1273 partnerů
Subjekt

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Růstové a radiační mechanismy v diamantových hybridných detektorech ... Perovskitové vrstvy s vylepšenou pasivací a strukturou ... Syntéza nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií pomocí laserové ablace v kapalinách: škálovatelnost a kontrol...

Činnosti v oblasti nemovitostí

 • VVI
 • Hl. m. Praha
 • 19 379 481 tis. Kč
 • 12 895 667 tis. Kč
 • 206 partnerů
Subjekt

Univerzita Palackého v Olomouci

Národní ústav pro neurologický výzkum ... Analýza stavu digitální infrastruktury a jejího systémového a udržitelného financování v ČR, návrhy budoucích opatření ... Národní institut virologie a bakteriologie ... Národní ústav pro výzkum rakoviny ... ...

Vzdělávání

 • VVS
 • Olomoucký kraj
 • 18 122 668 tis. Kč
 • 10 016 461 tis. Kč
 • 489 partnerů
Subjekt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vliv termoelektrických efektů na spin-orbitalní torze v 2D van der Waalsových materiálech ... Výzkum stavebně-technických požadavků na využití národní pozemní infrastruktury TEN-T k řešení krizových situací velkého rozsahu ... Vícekriteriální optimal...

Vzdělávání

 • VVS
 • Moravskoslezský kraj
 • 11 371 255 tis. Kč
 • 7 718 401 tis. Kč
 • 886 partnerů
Subjekt

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Národní institut virologie a bakteriologie ... Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál ... Kombinace nových derivátů kanabinoidů a pokročilých formulačních metod pro léčbu revmatoidní artritidy ... Ověření př...

Vzdělávání

 • VVS
 • Hl. m. Praha
 • 10 668 922 tis. Kč
 • 5 866 292 tis. Kč
 • 730 partnerů
Subjekt

Západočeská univerzita v Plzni

Konsolidace termoplastů vyztužených vlákny za pomoci laseru ... Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation (EHSAL) ... Zvyšování únavové odolnosti expono...

Činnosti v oblasti nemovitostí

 • VVS
 • Plzeňský kraj
 • 9 300 173 tis. Kč
 • 5 738 659 tis. Kč
 • 631 partnerů
Subjekt

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerů ... Germinální, slabě aktivující JAK2 varianty predisponující k myeloidním malignitám: kooperace s dominantním onkogenem ... Studium genomické diverzity v primár...

Profesní, vědecké a technické činnosti

 • VVI
 • Hl. m. Praha
 • 7 206 085 tis. Kč
 • 4 576 902 tis. Kč
 • 152 partnerů
 • 1 - 10 z 9 164