Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
2B08049

Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Zdravý a kvalitní život

 • Veřejná soutěž

  Zdravý a kvalitní život 2 (SMSM20082B2)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1182/2010-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Free and bound forms of fusarium mycotoxins in cereals and processed products; strategy of control and minimisation.

 • Anotace anglicky

  The interdisciplinary research planned within this project is based on following background information: Fusarium toxins, alike other xenobiotics, are partly metabolized by living plants including food crops. Humans (and also farm animals) consuming parts of the contaminated plants, especially cereals or their processed products, like bread or beer, are therefore not just exposed to the native (free) mycotoxins, but also to altered forms. Little is known about the occurrence, bioavailability and furthertransformations of some of these bound compounds, which additionally also escape usual analytical detection techniques used for routine control. This may lead to an underestimation of the total consumers´ exposure. The transfer of Fusarium toxins from barley to beer has been demonstrated in several earlier studies. However, only recently, the issue of "masked" mycotoxins occurring in barley, the key raw material in brewing process, has become of great concern. The presence of DON-3-glucoside, at l

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - další vedlejší obor

  EI - Biotechnologie a bionika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>21101 - Food and beverages<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Získané poznatky umožňují na základě vývoje a ověření nových analytických metod sledování výskytu jednotlivých maskovaných forem mykotoxinů a jejich chování v technologických procesech. To umožňuje výběr vhodných surovin a uzpůsobení zpracovatelských te?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-2B-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  45 437 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  40 750 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 687 tis. Kč