Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
7F14341

Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Finanční mechanismy EHP/Norsko

 • Veřejná soutěž

  Finanční mechanismy EHP/Norsko 1 (SMSM20147F1)

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-28477/2014

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds

 • Anotace anglicky

  The proposed project will focus on tracing and balancing significant point and non-point sources of water pollution and its origins including evaluating the current/typical and alternative waste water treatment methods, aiming at minimizing surface and groundwater pollution. Attention will be turned to reveal the true concentration/load dynamics of main nutrients and pharmaceuticals and personal care products (PPCPs), for which the factors/parameters of the related processes will be assessed. The project will assess and suggest cost effective land and agricultural management actions or measures and waste water treatment technologies, including the use of constructed wetlands, to enhance landscape´s retaining water potential and to reduce input of pollutants into waters. Both for water quantity and quality, methods of continuous monitoring will be employed in submerged hydrological and hydrogeological units of various scales (from tens of hectares to tens of km2). Results from monitoring will serve asa base for modelling approach within a catchment area. Short term events as well as long term water balance will be modelled to distinguish and quantify runoff components and pollution being transported by them. Models will simulate diverse scenarios ofland use, agricultural management, wastewater technologies and involvement of various biotechnical measures to increase water retention time in a catchment and to enhance surface and groundwater quality. For PPCPs, processes responsible for leaching, movement and fate of these substances in vadose zone and aquifers will be revealed. Findings and water quality improvement options, which will be achieved in the proposed project, are unknown in the Czech Republic as well as partly in Norway, although theyare of a crucial importance for achieving obligatory targets, set by Water Framework Directive (WFD), Nitrate Directive and Groundwater Directive. The project outcomes are necessary f

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DJ - Znečištění a kontrola vody

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Tento interdisciplinární projekt Aquarius byl zaměřen na velmi komplexní analýzu znečištění vody různým farmakologickým a sociálním průzkumem týkající se ochoty spotřebitelů ekonomicky se podílet na zajištění kvality pitné vody v České republice a Norsku. Výsledky budou převedeny na budoucí praktické využití a jsou plánovány na aktualizaci legislativních dokumentů. Celkové hodnocení projektu je velmi dobré.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2014

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-MSM-7F-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  21. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  24 784 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  24 188 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  732 tis. Kč