Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
8J22AT016

Obrazy a obrazotvornost dětí: inovativní strategie vyprávění v literatuře pro děti a mládež

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Centrum informatiky

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  12202/2021-35

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Childhood Imag(inari)es: Innovative Strategies of Narration in Children‘s and Young Adult Literature

 • Anotace anglicky

  With our joint research on the above-mentioned individual project topics and respective research questions, we aim to develop innovative findings regarding the images and imaginaries of childhood in the texts under scrutiny. Based on the analysis of selected works by the Austrian and/or Czech authors Lily Axster, Mira Lobe, Zdeněk Miler, Christine Nöstlinger, Käthe Recheis, Alois Theodor Sonnleitner, Michael Stavarič, and Renate Welsh, we aim to shed light on the multi-layered interrelations and interdependencies between the narrative strategies of unreliable narration, transglossic storytelling, multimodal and intermedial narration on the one hand and themes of identity construction, (un)belonging, multi- and transculturalism on the other hand. We aim to pay special attention to related differences as far as media format, historical context, publication structures, and addressed audiences (in terms of language, as well as age) are concerned.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60206 - Specific literatures

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 6. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-8J-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  76 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  76 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč