Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK02000118

Dopravní digitální dvojče Evropská

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  2.VS DOPRAVA 2020+ (STA02021CK020)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK02000118 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Digital Twin for Transportation - Evropska street

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to make more efficient use of multimodal transport information for the purpose of verifying proposals and new technologies. A digital model of a real transport environment using current traffic data will be created. At the same time, a new set of methods and algorithms for automated preprocessing and fusion of measured traffic and IoT data will be created and new procedures for continuous calibration of simulation models will be established. The result will be demonstrated on the example of Evropska street in Prague. The resulting simulation-modeling framework will also be the basis for the future development of new services and algorithms. The adopters will be able to determine the impact e.g. on traffic flow or the environment before the actual implementation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20104 - Transport engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10103 - Statistics and probability

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 530 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  17 151 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 453 tis. Kč