Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK03000179

Vytvoření dynamického digitálního modelu ulice pro potřeby autonomního řízení v Plzni

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)

 • Hlavní účastníci

  INTENS Corporation s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK03000179 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Dynamic digital street model for the usage of autonomous mobility in Pilsen

 • Anotace anglicky

  The project will aim to pilot test and define the possibilities of using HD maps for autonomous mobility. During the project, a test polygon will be created and equipped by additional sensors to detect obstacles on and around the road in real-time. This polygon will also be occupied by test vehicles equipped by additional sensors to detect road abnormalities. The data will also be transmitted to a server where it will be implemented in the created HD maps of the test section and partly in the existing 3D model of the city of Pilsen. This will create a dynamic digital model (the so-called digital twin) of the pilot polygon. Based on the conducted tests, a methodology will be created that will clearly define the requirements for dynamic HD maps for the needs of autonomous mobility.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20203 - Telecommunications

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  37 177 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  27 158 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  10 776 tis. Kč