Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

 • Veřejná soutěž

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  32/2012/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeological 3D virtual museum. New technologies in documentation and presentation of Neolithic settlement

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to apply 3D scanning technology to create a virtual museum providing a picture of the Neolithic culture, based on the example of the settlement in Bylany near Kutná Hora. The main parameter of the applied research will be to setup a methodology for recording, hoarding and presentation of archaeological finds digitally. The basic technology will be optical 3D scanning of artifacts; its asset is the ability to capture the perfectly accurate virtual three-dimensional image of theobject. On the one hand, this brings new presentation possibilities of mobile and immovable heritage, and on the other hand it multiplies the potential for their conservation in case the original is destroyed. GIS of the Bylany site and its virtual model showing different forms of immovable heritage (houses, rondels, villages) constitutes integral part of the project. Those results will be presented on the site in the form of the outdoor poster boards.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt dosáhl všech hlavních výsledků a v případě vedlejších cílů plán překročil a lze ho hodnotit jako „uspěl podle zadání“.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  14. 12. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 340 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 251 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč