Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Udržitelná správa stavebních objektů kulturního dědictví

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Rektorát ČVUT

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  12/2018/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Sustainable management of cultural heritage buildings

 • Anotace anglicky

  Objective 1 - Optimization of the costs of renovation and maintenance of cultural heritage buildings Objective 2 - Renovation and principles of redevelopment of cultural heritage buildings Objective 3 - Case studies of cultural heritage buildings

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20103 - Architecture engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nástrojů pro udržitelnou správu stavebních objektů kulturního dědictví. Projekt se zaměřil na vytvoření pomůcek facility managementu kulturních památek v oblasti údržby a správy, která má u kulturního dědictví svá specifika, musí sledovat praktické kroky, ale i zájmy památkové péče z hlediska uchování hodnot, materiálové podstaty i řemeslného umu. Z tohoto pohledu se jedná o projektem vyvinutý jedinečný praktický a návodný nástroj využitelný vlastníky, správci, projektanty a všemi, kteří do procesu obnovy kulturních památek vstupují. V průběhu řešení projektu nedošlo k žádným zásadním změnám, které by ohrozily výsledky a naplnění cílů projektu. Všechny plánované cíle byly zcela splněny, stejně tak plánované hlavní i vedlejší výsledky projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 908 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  23 908 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč