Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Do nitra velkomoravského šperku. Interdisciplinární výzkum, analytická konzervace a dokumentace šperkařské produkce z Mikulčic a Starého Města

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

 • Veřejná soutěž

  SMK02023DH001

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MK 66166/2022 OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Into the Great Moravian jewellery. Interdisciplinary research, analytical conservation and documentation of jewellery production from the Mikulčice and Staré Město sites

 • Anotace anglicky

  The research is focused on the two most important assemblages of Great Moravian elite jewellery and decorative clothing accessories from the 9th-century central agglomerations in Mikulčice and Staré Město – Uherské Hradiště. The project aims to undertake comprehensive interdisciplinary research including an analytical-conservation study of the above-mentioned artefacts. Within this research approach, the archaeological, culture-historical and technological issues of luxury jewellery production will be examined and compared between the two sites. The analysis results will serve as a basis for further research into jewellery production and distribution in 9th-century Moravia, as well as its role within the supra-regional contacts of Europe. The findings of the analytical-conservation study will be considered when documenting previous conservation interventions on these artefacts and in their new comprehensive restoration and conservation treatment. This will also be used to create an “approved methodology” for working with similar early medieval archaeological artefacts with a high artistic and historical value. A publicly available database of all jewellery items from both sites will be included on the project website. The partial results of the interdisciplinary research will be published in international journals. Within the framework of this project, the audio-visual works with specialised screenplay illustratively presenting the individual phases of research will be created. The project outcomes will be presented to the professional and general public in the form of an exhibition with a critical catalogue.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>AC - Archeologie, antropologie, etnologie<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DH-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 429 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  23 429 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč