Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Mapa českých hradů: hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

 • Veřejná soutěž

  SMK02023DH001

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Historický ústav AV ČR, v. v. i.<br>Národní památkový ústav<br>Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  040/2023/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Map of Czech Castles: Castles as Cultural Phenomenon, Subject of Research and Remains of the Past

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to create a set of means which will significantly enhance and make more efficient research activities of Czech castles (digital map encompassing various research fields) and define risks related to the current use of the castle sites. It will also suggest options for preservation, development and heritage management (methodology for preserving archaeological terrains). These goals will be supplemented by presentation of cultural heritage (an exhibition concentrated on medieval castles) and a set of publications focusing on the needs of both experts and the general public. The project fulfils and connects 3 priorities of the NAKI III program: 1, 16 and 17. Digital Map of Czech Castles and Methodology of Preserving Archaeological Terrains Related to Castle Sites will be the main outputs of this project. The methodology will focus on questions of identification and classification of archaeological potential of castles in relation to their state of preservation and understanding and options for further preservation of archeological terrains where the castle sites are used at present. The exhibition Castles as a Cultural Phenomenon, Subject of Research and Remains of the Past. The 20th Century as the Century of Castle Survey mapping the development of research of the castles in Bohemia is linked to these outputs. An extensive critical catalogue will be a part of the exhibition.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DH-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  19 082 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 082 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč